14 oct. 2014

O CONCELLO DE QUIROGA CONCEDERÁ AXUDAS AOS ESTUDANTES QUE TEÑAN QUE DESPRAZARSE FORA DO MUNICIPIO

 Dende a área de Xuventude do concello de Quiroga, e para o curso escolar 2014/2015, concederánselle axudas a todos aqueles estudantes, empadroados en Quiroga, que cursen os seus estudos fóra do val.

Para poder optar a estas axudas, de ata 200 €uros por persoa, teñen que acudir á Casa de Cultura ou á Oficina Municipal de Xuventude e cubrir unha solicitude cos seus datos. Ademais deberán adxuntar un certificado de empadroamento e unha copia da matrícula, durante o curso escolar, ademáis de aportar, cando lles seña posible, os tickets do medio de transporte que utilicen ou do gasóleo ou gasolina, no caso de utilizar un vehículo propio.

O concello aboará a cada solicitante unha cantidade máxima de 200 €uros, da que se pagará en decembro un 60% e no mes de xuño o 40% restante.


9 oct. 2014

QUIROGA ACOLLERÁ UN CURSO DE PRIMEIROS AUXILIOS ANTE ACCIDENTES NO SECTOR AGRO GANDEIRO E FORESTAL

A Conselleria de Traballo e Benestar do Instituto Galego de Seguridade e Saude Laboral, en colaboración co Concello de Quiroga vai impartir un Curso Básico de Primeiros Auxilios: Actuacións ante os accidentes laborais para o sector agro gandeiro e forestal.

O obxectivo deste curso é dotar os traballadores do sector agro gandeiro e forestal dos coñecementos e habilidades básicas e necesarias para prestar, o máis eficazmente posible, os primeiros auxilios ante unha situación de urxencia producida por un sinistro laboral.

O curso vai destinado a persoas traballadoras ocupadas e desempregadas do sector agro gandeiro e forestal, e que estén empadroados en Quiroga, Folgoso do Courel ou Ribas de Sil; ou que traballaaran ou traballen nun centro de traballo situado nun concello de plan de zona.

O número de prazas mínimo será de 15 alumnos ata un máximo 20 alumnos.

O curso que consta de 20 horas, 4 ao día, impartiríase no Telecentro da Casa da Cultura dende o día 27 ata o día 31 de outrubro, en horario de tarde.

As persoas interesadas en participar poden entregar as solicitudes no concello de Quiroga, dende onde se remitirán ao Instituto Galego de Seguridade e Saude Laboral, antes do venres 17 de outubro.