30 oct. 2015

PERSOAL MUNICIPAL REGULARÁ A ENTRADA E SAÍDA DO NOVO CEMITERIO DE HOSPITAL O DÍA DE TODOS OS SANTOS

O concello de Quiroga acondicionou o aparcamento do cemiterio da parroquia de Hospital, para o que adquiriu uns terreos particulares.
Tamén acondicionou o camiño que vai saír a curva da Pedela, xa que para evitar atascos no momento de maior afluencia de visitantes, entrarase polo camiño de Vilañán, e sairase polo camiño real á altura da Pedela. Aínda que en palabras do rexedor local, Julio Alvarez, trátase dunha medida provisional.

O equipo de goberno decidiu que con motivo da festividade de Todos os Santos no momento da celebración da misa no cemeterio, o domingo ás doce da mediodía, persoal do grupo de Protección civil encargarase de regular o tráfico, tanto para acceder ao aparcamento, como na saída cara a estrada na Pedela, dada a súa perigosidade.

A CORPORACIÓN MUNICIPAL APROBA A CONTA XERAL DO 2014 E FINANCIAR UNHA NOVA EDICIÓN DA OBRA DE MANUEL MARÍA, "SONETOS AO VAL DE QUIROGA"

A corporación municipal celebrou onte unha sesión plenaria ordinaria.
O primeiro punto que se tratou nesta sesión, tras a aprobación da acta da sesión plenaria do 31 de agosto, foi a conta xeral do orzamento do 2014. A oposición a pesar de absterse na votación coincidiu en afirmar que se aprecia unha mellora con respecto a anteriores exercicios.
A continuación aprobouse provisionalmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal unha vez incluida a documentación requerida pola Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio. Tras esta aprobación o documento remitirase inmediatamente á Xunta de Galicia para proseguir coa súa tramitación canto antes.
Os seguintes puntos debatidos foron as mocións presentadas polos distintos grupos. As duas primeiras presentadas polo Bloque Nacionalista Galego, unha relativa á revisión da taxa de regularización catastral e a revisión do tipo de gravame municipal que se aplica no Imposto de Bens Inmobles, que finalmente non foi aprobada por non contar co voto favorable do PP, aducindo que en canto a taxa está regulada por lei e non se pode facer nada e o concello de Quiroga xa conta con persoal que lles facilita aos veciños información e asesoramento en todos os temas de catastro.
A outra moción do BNG solicitaba que o concello financiara unha segunda edición da obra de Manuel María, Sonetos ao Val de Quiroga. A esta moción que foi aprobada por unanimidade, añadiuselle unha enmenda do grupo de goberno pola que non só se vai apoiar esta obra, se non que o concello xa ten concretado o número de exemplares que vai financiar e tamén que se lle poñerá o nome deste escritor á sala de exposicións da Casa da cultura.
As seguintes mocións unha do Grupo Municipal Socialista na que se solicitaba que se modificara e amplíara o horario da ludoteca municipal, foi rexeitada porque a súa ampliación implicaría un gasto para o concello.

E duas do Partido Popular, unha relativa á Defensa do Estado de Dereito e cohesión de España; na que se solicitaba poñer en valor a cohesión e a unidade de España e defender a soberanía nacional por non ser vulnerable nin fraccionable. E outra relativa á atención aos refuxiados, para colaborar coa Xunta a Fegamp e as ONGs para acoller e integrar aos refuxiados.

28 oct. 2015

A CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRA MAÑA UNHA SESIÓN PLENARIA NA QUE DEBATIRÁ AS CONTAS XERAIS DO 2014 E NOVA DOCUMENTACIÓN DO PXOM

          A corporación municipal celebrará mañá xoves, a partir da unha da mediodía unha sesión plenaria ordinaria.
O primeiro punto que se tratará nesta sesión, tras a aprobación da acta da sesión plenaria do 31 de agosto, será a conta xeral do orzamento do 2014. A continuación debatirase a aprobación provisional de documentación complementaria do Plan Xeral de Ordenación Urbana.
Os seguintes puntos serán as mocións presentadas polos distintos grupos. As duas primeiras presentadas polo Bloque Nacionalista Galegao, unha relativa á revisión da taxa de regularización catastral e a revisión do tipo de gravame municipal que se aplica no Imposto de Bens Inmobles. E a outra na que se solicita que o concello financie unha segunda edición da obra de Manuel María, Sonetos ao Val de Quiroga.
A primeira edición desta obra, foi sufragada xa polo concello de Quiroga, sendo alcalde xa Julio Alvarez e concelleiro de cultura Pedro Gómez Zunzunegui. E presentouse o 30 de decembro do ano 1988, nun acto ao que tamén acudían o propio autor da obra, Manuel María, o autor dos debuxos da obra José Tejelo, Pin e o profesor José Estévez.
As seguintes mocións serán unha do Grupo Municipal Socialista na que se solicita que se modifique e amplíe o horario da ludoteca municipal. E duas do Partido Popular, unha relativa á Defensa do Estado de Dereito e cohesión de España; e outra relativa á atención aos refuxiados.

Por tratarse dunha sesión planaria ordinaria rematarase co apartado de rogos e preguntas.

O ALCALDE DE QUIROGA ASINA A AMPLIACIÓN DA A.R.I.

A ministra de Fomento, Ana Pastor; a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, e o alcalde de Quiroga, Julio Alvarez, asinaron onte, na Delegación do Goberno en Galicia, os convenios para a rexeneración e renovación da área urbana de Pacios e Quiroga.
O antigo ARI incluía na delimitación do seu ámbito o barrio da Praza e o núcleo de Pacios de Mondelo, agora as axudas amplíanse a parte do núcleo urbán de Quiroga. E a cantidade concedida é de 67.050 €, 26.997 para este ano 2015 e 40.052 para o 2016.
As actuacións subvencionables no marco da A.R.I. serán a Execución de obras en edificios e vivendas que mellores a habitabilidade, seguridade, accesibilidade e eficiencia enerxética. Así como os elementos comúns de edificios, nos que se inclúen obras de mellora da seguridade, estanquidade, accesibilidade, eficiencia enerxética e a utilización de enerxías renovables. Tamén se inclúe a execución de obras no medio urbano por parte do concello.
Estas actuacións enmárcanse dentro do convenio subscrito, en setembro de 2014, entre o Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia para a execución do Plan Estatal de Fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbana 2013-2016.
  As axudas previstas nesta norma poderán chegar ata o 35 por 100 do orzamento protexido da rehabilitacion de edificios e vivendas, sen que a subvencion media poida exceder de 11.000 euros por vivenda.

 Para solicitar algunha das dúas subvencións, os interesados poden pasar pola oficina da vivenda ubicada no edificio da antiga cárcere ou chamar o teléfono 982.42 83 97.

22 oct. 2015

AS RUTAS DE SENDIRISMO DE QUIROGA XA SE PODEN CONSULTAR EN WIKILOC

         As rutas de sendeirismo do Concello de Quiroga están xa na aplicación Wikiloc. Aínda que o sitio está en construcíon xa se poden consultar e descargar os traks de 11 rutas selectas, das que pronto 6 contarán coa homologación da Federación Galega de Montaña.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1773920&from=0&to=10

A Ruta do Ferradal, de 11,65 kilómetros, parte da marxe dereita do río Soldón, na súa desembocadura no río Sil. Desde este punto comeza a ascensión cara a Rugando. Seguindo o camiño que durante anos percorreron persoas e mineral cara ás ferrerías, percorre unha contorna repleta de vexetación. Atopanse soutos de castiñeiros, carballeiras, piñeiros e especies de ribeira. O Camiño do Ferradal ten a súa orixe no percorrido que realizaban antigamente os arrieros para transportar o mineral de ferro, desde as montañas do Caurel ata as ferrerías.
A Ruta da Lagoa da Lucenza, de 9,36 kilómetros, é a máis difícil de todo o municipio. Nesta ruta circular atopanse paisaxes diferentes dos doutras rutas da Ribeira Sacra. Trátase dunha ruta de media montaña, dentro do espazo Rede Natura dos Ancares - Caurel, na que se sae dos vales para chegar á alta montaña lucense. O percorrido iníciase no pobo de montaña da Seara, e ascende polo val de Forgas, pasando polas fervenzas de Fócaro e de Navarega, ata chegar á Lagoa dá Lucenza, de orixe glaciar e cuxa antigüidade se remonta ao pleistoceno. Segue ascendendo ata a Campa dá Lucenza, a uns 1500 m de altitude, e enlaza cunha pista que percorre a parte alta destas montañas. Ao chegar ás proximidades do Alto de Formigueiros, desviase por un carreiro que leva de volta a Seara pola outra ladeira do val de Forgas.
A Ruta da Fervenza de Vieiros, de case 5 km, vai desde o centro do pobo da Seara ata a Fervenza de Vieiros. Unha vez nos arredores da fervenza, realízase un pequeno percorrido circular que permite contemplar o salto de auga desde diversos puntos.
          A Ruta do Ouro e do Camiño Real, de 15,49 kilómetros, xa homologada, parte da aldea de Margaride. Trátase dun percorrido circular que nun tramo coincide co Camiño de Santiago de Inverno. Recoméndase deterse no miradoiro de Castro Dares para contemplar as panorámicas sobre o río Sil e o val de Quiroga.
          A Ruta de A Seara ó Pía Páxaro, de 13,36 kilómetros, leva a un dos puntos máis altos da Serra do Caurel, o pico de Pía Páxaro (1610 m). Recoméndase subir polo camiño Sur para realizar o descenso polo ramal Norte. A ascensión transcorre por pistas de bo firme. No descenso camiñase por camiños entre monte baixo e pequenos bosques de vexetación autóctona.    
           A Ruta da Encomenda, de 6,24 kilómetros, discorre por camiños utilizados desde hai séculos polos habitantes da zona e viaxeiros. Coincide en parte co Camiño de Santiago de Inverno. Durante o traxecto podese ver o Castelo dos Novaes, o conxunto histórico-artístico de Hospital, e as paisaxes do val de Quiroga.

A Ruta da Devesa do Cervo, de 5,7 kilómetros, é unha ruta de montaña que discurre a través de bosques autóctonos, ata chegar a zonas de monte baixo desde onde contemplar a beleza dos vales case virxes desta zona de Quiroga.         
          Ruta da Fonte do Cal a Cereixido, de 3,19 kilómetros, é unha ruta circular por camiños entre bosques con vexetación autóctona e soutos de castiñeiros en produción. Durante o traxecto pasase por un antigo forno de cal, os restos dunha capela e o pobo de Cereixido.
          A Ruta do Pregamento Xeolóxico de Campodola, con 7 kilómetros,  consta de dous tramos ben diferenciados. O primeiro tramo, partindo de Leixazós, percorre o val do río Ferreiriño polas dúas beiras do río ofrecendo espectaculares vistas, tanto do val como das formacións asociadas ao plegamiento xeolóxico. O carreiro avanza entre carballeiras e vexetación autóctona. No segundo tramo da ruta cambiase de val para dirixirse, por pistas de terra entre piñeiros, cara a Campos de Vila. Trátase dun descenso cómodo, cara ao val do río Quiroga. Esta ruta atópase en proceso de homologación.
          E tamén en proceso de homologación está tamén a  Ruta do Val do Río Quiroga, de 9,44 kilómetros. Esta ruta de sendeirismo percorre unha pista de terra paralela ao río Quiroga, ata chegar á aldea da Casa do Vello. Desde aquí ascende por un carreiro ata a capela de San Xoán, e descende de novo ata chegar ao pobo das Barxas, no val do río Pacios. Desde As Barxas, o camiño atravesa unha carballeira e atopanses duas alvarizas ben conservadas. Só queda chegar á desembocadura do Pacios no río Quiroga. Podese volver comodamente ao comezo da ruta tomando a pista de terra que percorremos inicialmente.


19 oct. 2015

CAMIÑATA CONTRA O CANCRO DE MAMA

           Cada ano, o 19 de outubro, celébrase o Día Contra o Cancro de Mama, como recordatorio do compromiso de toda a sociedade na loita contra o cancro de mama. Por este motivo, o departamento de Igualadade e Benestar vai levar a cabo esta tarde a tradicional camiñata contra o cancro de mama.
Todas as persoas que queiran participar deben de achegarse a partir das cinco da tarde ata as inmediacións do Auditorio Municipal, de onde partirán para percorrer o paseo fluvial.

Os participantes recibirán o pañuelo rosa, símbolo desta conmemoración.

16 oct. 2015

ESTES DÍAS ESTASE A RODAR UN DOCUMENTAL SOBRE A SEARA

A productora A Fonsagrada está a rodar estes días un documental sobre a Seara. No documental recollese a transformación deste núcleo dende a súa rehabilitación, así como a impresión tanto de arquitectos como veciños transcurridos máis de doce anos.
A Rehabilitación Integral da Seara, levouse a cabo a través da Asociación Grupo Local de Desenvolvemento Rural Río Lor, dentro do Plan de Rehabilitación Integral de Aldeas de Interese Turístico Cultural mediante fondos europeos Leader +, no ano 2003.
Persoal da productora grabaron esta mañá na vila de Quiroga, e falaron co rexedor local, Julio Alvarez, e prolongarán as súas grabacións uns días máis.

Unha vez rematado o traballo de grabación e montaxe este documental, baixo a dirección de Jose Coira, para o que barallan finais de ano, emitirase na Televisión de Galicia.

13 oct. 2015

PRIMEIRO CAMPAMENTO DE ESPELEÓLOGOS VETERANOS

          Quiroga vai acoller o primeiro campamento de espeoleólogos veteranos organizado pola Federación Galega de Espeleoloxía, en colaboración co concello de Quiroga, que se celebrará entre o 31 deste mes e o 1 e o 2 de novembro. Para participar neste encontro é preciso ter polo menos 40 anos de idade e ter estado federado un mínimo de seis anos, ademais de posuír unha licenza oficial vixente.

       Unha vez máis Quiroga volta a ser lugar de encontro dos espeleólogos galegos. As cavidades subterráneas da serra do Caurel serán o escenario idóneo para continuar a exploración das grutas da zona e repasar as actividades realizadas, así como os métodos e os materiais utilizados noutras épocas.

       O programa comprende unha serie de exploracións de cavidades naturais, nas que só poderán participar espeológos federados. Pero as xornadas comprenderán tamén unha serie de actividades culturais que se desenvolverán en Quiroga e ás que poderán asistir todas as persoas interesadas, sen necesidade de ser membros da federación. Esta parte do programa engloba unhas exposicións fotográficas e a proxección dun audiovisual sobre a historia da espeleología galega, que terán por escenario a Casa de Cultura de Quiroga o día 31 a partir das doce e media da mañá. Os asistentes que non tomen parte nas actividades espeleológicas poderán tamén visitar o museo municipal de xeoloxía e paleontoloxía e o miradoiro do plegamento de Campodola, así como realizar marchas de sendeirismo pola zona.
 
    Durante o encontro celebrarase a quinta edición da Gala dá Espeleoloxía Galega, na que se premiará aos clubs e deportistas que levan máis de vinte e cinco anos federados.
         

O CONCELLO TENTA CREAR UNHA ESCOLA DE TEATRO

          O  Concello de Quiroga está a traballar na creación dunha Escola de Teatro para maiores, mozos e nenos.

 O teatro  tivo boa acollida entre os veciños dende sempre. O Grupo de Teatro, no seo da Asociación Sociocultural da Comarca de Quiroga, acadou grandes éxitos na década dos noventa; e a nivel municipal, distintos departamentos organizaron nos últimos anos obradoiros de teatro para maiores  e para nenos. Constatado este interese, o Concello tenta levar a cabo a creación desta Escola, que pretende acoller a todas as persoas afeccionadas a esta disciplina artística formando un colectivo estable interxeneracional.

Estas clases desenvolveranse no horario que aos participantes lles interese e correrán a cargo dunha persoa Titulada Superior en Arte Dramática, Licenciada en Filoloxía Inglesa e Máster en Práctica Escénica e Cultura Visual, ademais dunha ampla traxectoria no eido da docencia en talleres e obradoiros de teatro, de escrita, etc,


          O prazo para inscribirse nesta actividade remata mañá día 14 de outubro, a partir desta data, todas as persoas interesadas serán convocadas a unha reunión para a organización da actividade.

6 oct. 2015

NOVO CURSO DE CESTERÍA NO MUSEO ETNOGRÁFICO

O departamento de cultura do concello vai poñer en marcha novamente un obradoiro de cestería tradicional, no Museo Etnográfico.
Este segundo obradoiro, de 40 € de duración, desenvolverase os mércores de 7 da tarde a 9 da noite nas instalacións do museo etnográfico; dende o día 14 de outubro ata o 21 de decembro.
O custo do curso é de 60 €, no que se inclúen os materiais empregados así como as pezas que cada un elabore.

As persoas interesadas en inscribirse deben de facelo antes do día 13 de outubr, na Casa da Cultura, onde tamén recibirán máis información.