28 oct. 2015

A CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRA MAÑA UNHA SESIÓN PLENARIA NA QUE DEBATIRÁ AS CONTAS XERAIS DO 2014 E NOVA DOCUMENTACIÓN DO PXOM

          A corporación municipal celebrará mañá xoves, a partir da unha da mediodía unha sesión plenaria ordinaria.
O primeiro punto que se tratará nesta sesión, tras a aprobación da acta da sesión plenaria do 31 de agosto, será a conta xeral do orzamento do 2014. A continuación debatirase a aprobación provisional de documentación complementaria do Plan Xeral de Ordenación Urbana.
Os seguintes puntos serán as mocións presentadas polos distintos grupos. As duas primeiras presentadas polo Bloque Nacionalista Galegao, unha relativa á revisión da taxa de regularización catastral e a revisión do tipo de gravame municipal que se aplica no Imposto de Bens Inmobles. E a outra na que se solicita que o concello financie unha segunda edición da obra de Manuel María, Sonetos ao Val de Quiroga.
A primeira edición desta obra, foi sufragada xa polo concello de Quiroga, sendo alcalde xa Julio Alvarez e concelleiro de cultura Pedro Gómez Zunzunegui. E presentouse o 30 de decembro do ano 1988, nun acto ao que tamén acudían o propio autor da obra, Manuel María, o autor dos debuxos da obra José Tejelo, Pin e o profesor José Estévez.
As seguintes mocións serán unha do Grupo Municipal Socialista na que se solicita que se modifique e amplíe o horario da ludoteca municipal. E duas do Partido Popular, unha relativa á Defensa do Estado de Dereito e cohesión de España; e outra relativa á atención aos refuxiados.

Por tratarse dunha sesión planaria ordinaria rematarase co apartado de rogos e preguntas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario