7 oct. 2011

A OFICINA DE XUVENTUDE ORGANIZA O VII CERTAME DE RELATO CURTO


Dende a Oficina de Xuventude organizase o VII Certame de Relato Curto, coas seguintes bases:

1.- Poden participar todas as persoas co desexen con tantos relatos curtos como queiran.

2.- Tema: libre.

3.- Os relatos poden estar escritos en castelán ou en galego cunha extensión máxima de vinte folios e mínima de dous, mecanografados ou a ordenador por unha sóa cara, por duplicado e sen firma.

4.- Os datos do autor/a, dirección e teléfono presentaránse dentro dun sobre pechado. No exteriror figurará o título do relato e a categoría na que participa.

5.- Categorías:

a) Xuvenil: menores de 18 anos.b) Adultos: maiores de 18 anos.

6.- Premios: Categoría a) e Categoría b)

1º premio; placa conmemorativa e máis unha obra de relatos.

2º premio; placa conmemorativa.

3º premio; placa conmemorativa.

7.- Os traballos pódense enviar por correo ou entregalos persoalmente na Casa de Cultura de Quiroga ou na Oficina de Información Xuvenil.

8.- Data límite 30 de novembro de 2011.

9.- O fallo do xurado será inapelable. Comunicaráselles ós gañadores a data fixada polo Concello para a entrega dos premios.

Todas estas actividades están dirixidas pola concelleira de Xuventude, Dna. Rosa Mª Arza Rodríguez e subvencionadas pola Xunta de Galicia e o concello de Quiroga.

No hay comentarios:

Publicar un comentario