12 jun. 2014

O CONCELLO RECORDA A NECESIDADE DE MANTER OS TERREOS LIMPOS

       Dende o concello estaselle recordando aos propietarios e arrendatarios de fincas a necesidade de marter limpos os terreos.
Os propietarios e arrendadoresde fincas situadas en solo urbano, urbanizable ou de núcleo rural, teñen a obriga de matelas limpas e desbrozadas de todo tipo de vexetación e nas debidas condicións de seguridade e salubridade, debendo proceder a súa desinfección e desratización periódica.
Tamén están na mesma obrigación de marter limpos e rozados de vexetación, aqueles terreos situados a menos de 50 metros do perímetro dos núcleos rurais co monte.

Esta mesma obriga teñen os propietarios ou titulares sobre os terreos situados nunha franxa de 50 metros a redor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións,  depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, que estean a menos de 400 metros do monte.

No hay comentarios:

Publicar un comentario