23 nov. 2016

A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONVOCA O CERTAME DE POESÍA INFANTIL "NADAL 2016"

                                  
A Biblioteca Pública Municipal de Quiroga convoca o Certame de Poesía Infantil “Nadal 2016”de acordo as seguintes bases :


1- Poden participar tódolos nenos e nenas, con poemas sobre o tema xenérico de “O Nadal”.

2- Establécense tres categorías: A, ata 8 anos, B de 9 a 11 anos,C, de 12 a 16 anos.


3- Cada autor poderá presentar cantos traballos desexe.Os poemas estarán escritos en galego e a súa extensión será como máximo dun folio por una soa cara. Con cada traballo, acompañarase unha folla co nome e demais datos do autor.

4- O prazo de presentación dos traballos rematará o vindeiro día 15 de decembro, debendo ser entregados polos seus autores na Biblioteca Municipal.


5- O xurado, formado por entendidos na materia, seleccionará por cada categoría e modalidade un máximo de tres traballos. Os autores seleccionados recibirán cadanseu diploma e libros.

6- Os traballos premiados nesta fase local participarán na fase provincial do Certame, convocado pola Bilioteca Provincial de Lugo, co patrocinio da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia.


7- O fallo do xurado local farase público antes de rematar a segunda quincena de decembro de 2016.

8- Os traballos premiados pasarán a ser propiedade da Biblioteca Pública Municipal que se reserva o dereito de publicación dos mesmos.


9- Todas as incidencias non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado.

10- A presentación das obras  a este certame supón a aceptación das presentes     bases.


No hay comentarios:

Publicar un comentario