21 may. 2010

DETECCIÓN PRECOZ DO CANCRO DE MAMA

Dende o pasado martes está instalada nas inmediacións do Centro de Saúde, a unidade móvil para a realización de mamografías para a detección precoz do cancro de mama. As quiroguesas con idades comprendidas entre os 50 e os 69 anos foron citadas polo Sergas para que acudan a realizar estas revisións na unidade que estará en Quiroga ata o vindeiro xoves, día 27.

O programa, que empezou a funcionar con mulleres de 50 a 64 anos, chega na actualidade ata os 69. A partir dos datos do padrón e a base de datos da tarxeta sanitaria, o Sergas localiza ás mulleres comprendidas nesta franxa de idade e dirixelles unha invitación por carta para someterse a unha revisión que consta de duas mamografías de control e que se repite cada dous anos.

As placas son leidas por dous radiólogos especializados e os resultados sonlles comunicados a cada usuaria por carta certificada no prazo aproximado dun mes. No caso de que a mamografía suscite sospeita, o Sergas remitirá automáticamente unha cita médica para asegurar o diagnóstico e, si é o caso, iniciar o tratamiento.

A unidade móvil atende ás mulleres dende as oito e media da mañá ata a unha e media, e pola tarde dende as tres e cuarto as catro. As mulleres citadas deberán acudir acompañadas do Documento Nacional de Identidade.

No hay comentarios:

Publicar un comentario