23 dic. 2015

XA SE PODEN SOLICITAR AS AXUDAS DA A.R.I.

O Boletín Oficial da Provincia publicou o pasado sábado día 19 de decembro, as bases reguladoras e convocatoria  de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana do núcleo de Quiroga. Polo que xa está aberto o plazo para tramitar as solicitudes.
Os veciños de Pacios de Mondelo, a praza Maior e parte do núcleo urbán de Quiroga poderán acollerse ás axudas para a rexeneración e renovación do A.R.I. Poderán ser persoas beneficiarias das axudas os propietarios/as de vivendas, de edificios, as comunidades de propietarios, as agrupacións de comunidades de propietarios e os consorcios e entes asociativos de xestión.
As actuacións subvencionables no marco da A.R.I. serán a execución de obras ou traballos de mantemento e intervención en edificios e vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, co fin de adecualos aos estándares establecidos pola  normativa vixente. Poderanse acoller ás axudas as actuacións xa iniciadas pero que non estean finalizadas á data da presentación das solicitudes.
A contía das subvencións será do 35% do custo das actuacións subvencionables, e cun máximo de 11.000 euros por vivenda.
Deberá solicitarse, unha visita de inspección técnica previa á solicitude oficial das axudas. Os técnicos da Oficina de Rehabilitación realizarán a visita para comprobar o estado da  edificación e asesorar ao particular sobre as posibilidades de mellora e rehabilitación dos inmobles.
As solicitudes deberán presentarse no prazo de 6 meses dende o día seguinte á publicación destas bases no BOP. E as obras deberán executarse no prazo máximo establecido na cualificación provisional das axudas, é en todo caso deberán estar rematadas antes do 30 de novembro do 2016.
Estas actuacións enmárcanse dentro do convenio subscrito, en setembro de 2014, entre o Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia para a execución do Plan Estatal de Fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbana 2013-2016.  Tras a firma do convenio entre o Ministerio de Fomento, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, e o concello de Quiroga, o concello dispón de  67.050 €, para a rexeneración de inmobles nesta zona. 26.997 € aprobados para este ano 2015 e 40.052 para o 2016.

 Para solicitar as dúas subvencións ou para máis información, deben pasar pola oficina da vivenda ubicada no edificio da antiga cárcere ou chamar o teléfono 982.42 83 97.

No hay comentarios:

Publicar un comentario