9 dic. 2009

EDITADO O II PLAN DE IGUALDADE

O concello de Quiroga presentou o pasado 25 de novembro o seu segundo plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, e agora editouno para repartilo entre os organismos oficiais do municipio.

O plan, que ten vixencia ata o ano 2011, recolle un amplo estudo da poboación local na que se separa a poboación másculina da feminina, destacando que da poboación total de 3.894 persoas, o 52’3% son mulleres.

O plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes recolle seis obxetivos xerais:
* Consolidar unha estructura municipal para promover e intergrar a dimensión de igualdade de oportunidades nas políticas municipais.
* Promover a saúde integral e a asunción de hábitos de vida saudables para unha mellora do benestar físico das mulleres de Quiroga.
* Potenciar a incorporación e a promoción das mulleres ó mercado laboral nunhas condicións óptimas.
* Promover o encontro das mulleres e a súa participación nas diferentes actividades culturais e de lecer desenvolvidas, incluíndo a perspectiva de xénero nas actividades culturais.
* Fomentar a educación en igualdade e a ruptura de estereotipos sexistas, potenciando a creación dunha identidade de xénero flexible e integral que aporte liberdade e autonomía.
* E fortalecer a resposta social ante os casos de violencia de xénero, ofrecendo unha resposta para as vítimas e as súas familias.

No hay comentarios:

Publicar un comentario