30 dic. 2009

SESION PLENARIA MUNICIPAL

A corporación municipal celebra hoxe mércores, a partir da unha da mediodía, unha nova sesión plenaria extraordinaria coa seguinte orde do día:
1.-Aprobación, se procede, das actas correspondentes ás sesións dos días 29 de outubro e 12 de novembro.
2.- Rectificación da acta do día 25 de xuño.
3.- Expedente de recoñecemento extraxudicial de créditos.
4.- Modificación da ordenanza reguladora do imposto sobre bens inmobles.
5.- Aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamento especial do dominio público local da telefonía móvil.
6.- Moción do grupo municipal do partido popular sobre a consideración especial do concello de Quiroga de cara ás axudas para paliar o desemprego producido pola crise no sector da pizarra.
7.- Resolucións da alcaldía.
8.- Rogos e preguntas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario