16 abr. 2010

A ALCALDÍA DO CONCELLO DE QUIROGA NON PERMITIRÁ QUE EMPRESAS FORÁNEAS EMPREGUEN O NOME "ACEITE DE QUIROGA" PARA PROMOVER O SEU PRODUCTO.

O alcalde de Quiroga Julio Álvarez Núñez, fronte a aparición de novas relacionadas coa promoción do aceite de Quiroga en varios medios de comunicación, recorda que o Concello de Quiroga é o titular oficial da marca rexistrada na Oficina Española de Patentes e Marcas: “Aceite de Quiroga” Marca 2.853.640, o que lle confire ao seu titular o dereito exclusivo para a súa utilización no tráfico económico e afecta ás seguintes clases:
.16.-Publicacións; papel, cartón e artigos destes materiais non comprendidos noutras clases; productos de imprenta, artigos de encadernación; fotografías; papelería; adhesivos (colas) para a papelería ou a casa; materiais para artistas; pinceis.
.29.-Aceite de Quiroga.
.35.-Publicidade; xestión de negocios comerciais; administración comercial; traballos de oficina; servizos de venta menor e maior en comercios e a través de redes mundiais da información de productos alimenticios, aceites e graxas comestibles, aceite de quiroga; organización de feiras e exposicións con fins comerciais ou publicitarios.
.41.-Servizos de educación; formación; esparexemento; activades deportivas e culturais; organización e dirección de espectáculos, concursos, competicións, coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposiums, obradoiros de formación.

Segundo hai constancia existe algunha empresa que está a utilizar o reclamo do nome “aceite de Quiroga” para promover e vender a súa propia marca sen contar coa autorización do titular. De persistir na súa utilización indebida o Concello de Quiroga estudiará a posibilidade de emprender as accións legais que considere oportunas derivadas dos dereitos que lle confire a concesión da titularidade da marca mencionada con anterioridade.

Dende o Concello de Quiroga trabállase na actualidade na elaboración e aprobación por parte do Pleno da Corporación Municipal dun regulamento da marca “Aceite de Quiroga” onde se define a procedencia xeográfica e os parámetros que ten que cumprir o aceite para poder etiquetarse, promoverse e venderse como “Aceite de Quiroga”.

Neste sentido o Concello de Quiroga advirte aos consumidores e posibles consumidores de que poden existir no mercado aceites con outras marcas, promovidos como se fosen de Quiroga e que nada teñen que ver, en canto as características e a procedencia do producto, co que se fai dende sempre nas terras de Quiroga.

No hay comentarios:

Publicar un comentario