28 abr. 2010

PUBLICADAS AS BASES PARA A CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS DA A.R.I.

Hoxe saían publicadas no Boletín Oficial da Provincia as bases para a concesión de subvencións dentro da Área de Rehabilitación Integral (A.R.I.) da zona da Praza Maior e Pacios de Mondelo. Tras esta publicación todolos interesados xa poden solicitar estas axudas na oficina que funcionará no Centro de Formación Ocupacional Pía Páxaro durante todo o mes de maio, en horario de mañá ,de nove a duas, de luns a venres.

Estas axudas concédense ó abeiro do convenio asinado o pasado ano entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o concello de Quiroga, e son para a rehabilitación de edificios e vivendas comprendidos dentro desta área de Rehabilitación.

En canto as vivendas atenderase prioritariamente a mellora das condicións de habitabilidade e ós elementos comúns das edificacións como tellados, fachadas, ascensores e accesos para minusválidos.

As axudas económicas previstas terán o carácter de subvención a fondo perdido e poden cubrir ata o 80% do presuposto das obras de rehabilitación que se realicen.

Os requisitos esixidos para optar a estas axudas son que as edificacións ou vivendas deberán ter uso residencial unha vez finalizadas as actuacións. Ademais os inmobles deberán ter unha antigüidade mayor de dez anos, agás cando se trate de adaptacións para uso de persoas con discapacidade.

Poderán ser beneficiarios destas axudas os propietarios, titulares ou arrendatarios das vivendas cando constitúan o seu domicilio habitual e permanente; e os titulares de vivendas desocupadas sempre que a solicitude leve aparellado o compromiso de ocupalas ou arrendalas.

O primeiro paso para optar estas axudas é presentar unha solicitude na oficina situada no Centro de Formación Ocupacional, para que se realice unha inspección técnica previa ó inicio das obras.

No hay comentarios:

Publicar un comentario