26 mar. 2014

OFERTASE NOVAMENTE O MERCADO DE SEGUNDA MAN PARA O DOMINGO 6 DE ABRIL

O Concello de Quiroga oferta novamente para o domingo 6 de abril, un mercado de produtos de segunda man.  Este mercado de ocasión situarase na praza Maior, e desenvolveríase mensualmente unha vez, os primeiros domingos de cada mes, sempre e cando non coincida con outros eventos ou coa feira tradicional. Neste caso pasaría para o seguinte domingo. O horario de venta será dende as nove da mañá ata as duas da mediodía.
       As persoas interesadas en poñer un posto nesta feira deben solicitalo previamente na casa consistorial. Para cada edición solicitarase e o Concello realizará novo procedemento de asignación. O Concello dará preferencia aos solicitantes empadroados en Quiroga. O prazo para presentar solicitudes pecharase 4 días antes da celebración do mercado.
        Os artigos susceptibles de venta ou cambio serán aqueles, que pola súa natureza, poidan ser trocados ou vendidos en condicións máis vantaxosas que no comercio habitual. Serán de segunda man ou artesanais e que non comporten ningún risco ou dano para o adquirente.
      O Concello establece varias especialidades como cadros e artigos de decoración; roupa en xeral e produtos téxtiles; libros, revistas e coleccionables orixinais; mobiliario e antigüidades; artigos informáticos e fotográficos, sempres que sexan orixinais; así como ferramentas, cerámica, cristal, pequena maquinaria e produtos similares; e pequeno material de labranza, tanto antigo como moderno. 

    Os vendedores dos produtos serán únicos responsables da lícita procedencia dos mesmos. Así mesmo, a venta de artigos artísticos deberá estar de acordo ou en consonancia coa Lei de Patrimonio de Galicia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario