30 abr. 2014

CONVOCADO UN CONCURSO DE CUÑAS DE RADIO PARA ESTUDANTES

     Con motivo do Día das Letras Galegas 2014, A Rede de Dinamización Lingüística e o concello de Quiroga convocan un concurso de cuñas de radio orientadas a promover a lingua propia de Galicia O galego na onda. Co obxetivo de promover a reflexión sobre a lingua galega e a súa valoración positiva entre a mocidade do concello de Quiroga, á vez que se difunden as posibilidades da comunicación radiofónica entre a mocidade. No concurso poderá participar o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. Tanto individualmente como en grupos de ata catro persoas. Establecéndose catro categorías:
          Categoría A: matriculados no primeiro e no segundo curso da ESO.
          Categoría B: matriculados no terceiro e no cuarto curso da ESO.
          Categoría C: matriculados en Bacharelato.
       As cuñas de radio, que non poderán exceder os 60 segundos de duración, deberán ser inéditas, estar gravadas en lingua galega e estar orientadas a promover o seu uso e valoración social. Poderán incorporar música, sempre que esta sexa orixinal ou conte con licenza.
      Cada participante ou grupo participante poderá enviar un máximo de dúas cuñas ao concurso. As cuñas grabadas en CD deberán de enviarse a Radio Municipal de Quiroga antes do 17 de maio. Cada  CD irá nun sobre rotulado cun título e coa categoría en que compite.  A canda el deberá entregarse un sobre pechado onde consten o nome, apelidos e idade(s) do(s) concursante(s); o centro educativo onde estuda e un teléfono de contacto
      Outorgaranse un primeiro e un segundo premio por categoría consistentes nun obradoiro de radio impartido na radio municipal de Quiroga a partir do mes de setembro. Os gañadores dos primeiros premios, ademais, entrarán nunha segunda fase do concurso en que a súa cuña competirá coas gañadoras dos outros concellos da Rede de Dinamización Lingüística onde se desenvolve esta actividade. Os gañadores da segunda fase do concurso recibirán como premio a realización dun programa radiofónico na Radio Galega coa colaboración de profesionais deste medio e un lote de libros.

No hay comentarios:

Publicar un comentario