24 may. 2012

O CONCELLO EXPEDIENTA A EMPRESA CONCESIONARIA DA AUGA


          O Concello de Quiroga abriu un expediente sancionador á empresa Aqualia, concesionaria do abastecemento de auga, por mor de diversas deficiencias que se rexistran desde o ano pasado neste servizo.
          Segundo indican desde o goberno municipal, a auga adoita chegar turbia aos domicilios e os fins de semana falta presión nas zonas altas. Por outra banda -engaden- "non se reparan avarías, a non ser que sexan moi evidentes ou que o Concello presente as oportunas reclamacións", ademais de que "non se realiza o oportuno mantemento" e de que desapareceron diversos elementos dos sistemas de captación e distribución de augas. Dende hai tempo, e a pesar das melloras importantes que realizou o concello na rede de abastecemento da auga ao municipio, como foi a construcción dun novo tanque  situado a máis de 300 m de altitude sobre o nivel da vila, co fin de que non falte a presión en ningún punto, aportando 10 litros de auga por segundo  máis dos xa existentes (suficiente para 4.320 habitantes, cuando el nº de abonados en Quiroga non chega a 1.800)  e cun custo superior aos 601.012 €, a empresa Concesionaria foi empeorando o servizo de abastecemento.
          Os responsables municipais engaden que o verán pasado cortouse a subministración de auga nos barrios de San Vitoiro e a Hermida durante cinco días e que o problema só se solucionou tras unha "chamada de atención" do Concello. O concello sospeita que esto se debe a que dende hai tres anos, Aqualia pretende incrementar o recibo polo consumo da auga, a un precio superior a lo pactado no contrato. O goberno local di sospeitar que tras estas deficiencias hai "algo parecido a unha chantaxe" e sinala que os problemas empezaron a aparecer despois de que o Concello se negase a aplicar un incremento do 144% no recibo da auga que foi solicitado pola empresa no 2011.
          O concello denuncia que non se reparan averías, a non ser que sexan moi evidentes ou que o concello presente as oportunas reclamacions, de ahí que nalgún caso se perda o 900 % de auga que entra nos depósitos; desapareceu o sistema de impulsión e de conducción da auga do arroio do Pontido con toda a súa infraestructura e destruiuse o tanque principal de abastecemento de auga á  rede.
O concello abriulle expedente sancionador no que lle esixirá á empresa o correcto mantemento da instalación; a reposición inmediata daqueles elementos de infraestructuras que desapareceron ou que se destruiron, así como unha indemnización, que será cuantificada polos técnicos, polos problemas ocasionados, cantidade, ausencia, turbiez e pouca presión da auga; asimesmo aplicará a sanción prevista no pliego de condicions aprobado e asinado por amba as duas  partes no seu momento.

No hay comentarios:

Publicar un comentario