3 mar. 2010

NOVOS LIZOS PARA O TEAR DO MUSEO


O museo etnográfico de Quiroga conta cun importante número de pezas que formaron parte da vida dos quirogueses, e contan coa particularidade de que todas elas funcionan correctamente.

Para que estén en funcionamento é preciso realizarlle periódicamente traballos de mantemento. Esto precisamente é o que se está levando a cabo estes días no tear. Agapito Vila, restaurador do museo, axudado pola súa dona e instruidos por unha tecedeira que se adicou toda a vida a traballar no tear, Carmen e o seu marido Ricardo, estanlle realizando uns lizos novos ó tear, xa que os que tiña ata agora ameazaban con romper.

Os lizos, quizais a parte máis dificil de montar nun tear, son os fíos de "liñol" que marcan as separacións polas que posteriormente pasarán os fios ou a tea do tear. Da súa boa colocación depende que o tear funcione correctamente xa que son os que moven todos os fíos para poder tecer porque está comunicado directamente cos pedais.

Para a construcción destes novos lizos Agapito e a súa dona Manuela empregaron duas semanas de traballo, xa que cada unha das duas partes dos dous lizos levan preto de mil fios.

No hay comentarios:

Publicar un comentario