17 ene. 2012

ORGANIZADO O IX CERTAME CARTAS DE AMOR VILA DE QUIROGA

A Oficina de Información Xuvenil do Concello de Quiroga organizou o IX Certame Cartas de Amor Vila de Quiroga.

Neste certame poden participar tódalas persoas co desexen con tantas cartas de amor como queiran.

As cartas poden estar escritas en galego ou castelán cunha extensión máxima de dous folios mecanografados por unha sóa cara.

Os datos do autor/a, dirección e teléfono presentaránse dentro dun sobre pechado. No exterior figurará o título da carta e a categoría na que participa.

Establecéronse duas categoría: cartas locais e cartas non locais. Dentro das cartas non locais estarán aquelas remitidas por persoas que non están domiciliadas no Concello. Mentras que dentro das locais estarán todas as presentadas polos veciños do municipio. Destro destas hai varias subcategorías
bi) Infantil (menores de 12 anos).
bii) Xuvenil (de 13 a 18 anos).
biii) Senior (de 19 a 35 anos).
biv) Dourada (de 35 anos en adiante).

Na categoría de cartas non locais, establecéronse tres premios, mentres que nas locais haberá un premio por cada subcategoría. Todolos premios consistirán en placa conmemorativa máis un detalle.

Os traballos pódense enviar por correo ou entregalos persoalmente na Casa de Cultura de Quiroga, rúa Xardíns, s/n, 27320 Quiroga, antes do 14 de febreiro.

No hay comentarios:

Publicar un comentario