15 jun. 2015

JULIO ALVAREZ COMEZA O SEU MANDATO COMO ALCALDE DE QUIROGA DESEXANDO CALIDADE DE VIDA PARA TODOS OS VECIÑOS

O sábado elexiuse en sensión plenaria pública a Julio Alvarez, como alcalde de Quiroga por outros catro anos.
       Por lei, as Corporacions municipais debían constituirse o sábado nunha Mesa de idade integrada por os elexidos de maior e menor idade, presentes no acto, actuando como secretario o propio secretario municipal. Si ben a sesión “presidea” a Mesa de Idade, é tradición que sexa o de maior idade o que exerza as funcións efectivas de Presidencia.
    Unha vez que a Mesa comprobou as credenciais presentadas, ou acreditacións da personalidade dos electos, con base ás certificacións que o Concello remitiu a Xunta Electoral de Zona, declarouse constituida a Corporación ao concurrir a totalidade dos concelleiros electos.
     Unha vez constituida a Corporación, todos os concelleiros presentaron xuramento ou promesa do seu cargo.
Unha vez feito o xuramento procedeuse á  elección do alcalde. Podían ser candidatos todos os concelleiros que encabezaron as súas correspondentes listas. Si algún deles obtiña a maioría absoluta dos votos dos concelleiros era proclamado electo.  Concretados quen eran os candidatos e, baixo a Presidencia da Mesa de Idade, procedeuse á votación. O sistema normal de votación é a votación ordinaria.
          Levada a cabo a votación e proclamado pola Mesa, o Alcalde electo, Julio Alvarez, procedeu á toma de posesión do cargo, prestando o xuramento ou promesa de acatamento á Constitución,  sin que o feito de ter xa prestado xuramento como Concelleiro poidera suplir este novo xuramento ou promesa.
        Julio Alvarez, tras xurar como alcalde, ofreceu o bastón de mando ao pobo de Quiroga e pronunciou unhas palabras de agradecemento aos presentes, á vez que lle tendeu a man aos membros da oposición e os animou a traballar por Quiroga, unidos ou mesmo individualmente dende os seus propios partidos. O rexedor local rematou o seu discurso co desexo de que Quiroga teñan calidade de vida para todos os veciños.

    O Alcalde convocará unha nova sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, para o 26 de xuño, na que se fixará a peridiocidade das sesións plenarias, para a Creación e composición das Comisiones informativas permanentes, para os nomeamentos de representantes da Corporación en órganos colexiados, que sexan da competencia do Pleno; e para poñer en coñecemento do pleno as resolucions do Alcalde en materia de nomeamentos de Tenentes de Alcalde, membros da Xunta de Gobierno, e Presidentes das Comisiones informativas, así como das delegacións que a Alcaldía estime oportuno conferir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario