11 jun. 2015

O SÁBADO CELEBRARASE A SESIÓN PLENARIA QUE NOMEARÁ AO ALCALDE DE QUIROGA

O vindeiro sábado terá lugar unha nova sesión plenaria pública. Esta será xa a formada polos concelleiros electos nas pasadas eleccións municipais do 24 de maio. Este pleno será no que se elixa ao novo alcalde de Quiroga por catro anos.
          Por lei, as Corporacions municipais deben constituirse este sábado nunha Mesa de idade integrada por os elexidos de maior e menor idade, presentes no acto, actuando como secretario o propio secretario municipal. Si ben a sesión “presidea” a Mesa de Idade, é tradición que sexa o de maior idade o que exerza as funcions efectivas de Presidencia.
      Unha vez que a Mesa comprobe as credencias presentadas, ou acreditacións da personalidade dos electos, con base ás certificacions que o Concello remitiu a Xunta Electoral de Zona, declararase constituida a Corporación se concurren a maioría absoluta dos concelleiros electos. En caso contrario, celebraríase sesión dous días despois, para o que xa non sería preciso un número mínimo de concelleiros presentes.
         Unha vez constituida a Corporación, todos os concelleiros deberán prestar xuramento ou promesa do seu cargo. Unha vez feito o xuramento procederase á  elección do alcalde.
     Poden ser candidatos todos os concelleiros que encabecen as súas correspondientes listas. Si algún deles obten a maioría absoluta dos votos dos concelleiros é proclamado electo. Si ningún obtén dita maioría é proclamado Alcalde o concelleiro que encabece a lista que obtivo maior número de votos populares nas eleccións.
       Concretados quen son os candidatos e, baixo a Presidencia da Mesa de Idade, procederase á votación. O sistema normal de votación será a votación ordinaria.
      Levada a cabo a votación e proclamado pola Mesa, o Alcalde electo, procederá á toma de posesión do cargo, prestando o xuramento ou promesa de acatamento á Constitución,  sin que o feito de ter xa prestado xuramento como Concelleiro poida suplir este novo xuramento ou promesa.

      Dentro dos treinta días seguintes ao da sesión constitutiva, o Alcalde convocará unha nova sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, para fixar a peridiocidade das sesións plenarias, para a Creación e composición das Comisiones informativas permanentes, para os nomeamentos de representantes da Corporación en órganos colexiados, que sexan da competencia do Pleno; e para poñer en coñecemento do pleno as resolucions do Alcalde en materia de nomeamentos de Tenentes de Alcalde, membros da Xunta de Gobierno, e Presidentes das Comisiones informativas, así como das delegacións que a Alcaldía estime oportuno conferir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario