25 jun. 2015

UNHA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA FIXARÁ ESTA TARDE OS NOVOS ÓRGANOS DE GOBERNO

 A Corporación Municipal celebra esta tarde unha sesión plenaria extraordinaria, a primeira coa nova corporación municipal que xurara ou prometera o seu cargo o pasado día 13.

Nesta sesión plenaria constituiranse os grupos políticos da corporación municipal.

Crearanse as comisións informativas e decidirase a súa composición.

Nomearanse os representantes de órganos colexiados externos.

Fixarase a periodicidade das sesións ordinarias do pleno da corporación.

Fixaranse as indemnizacións por asitencia ás sesións dos órganos colexiados da corporación.

Aprobaranse as dedicacións de determinados membros da corporación municipal.

Fixarase a dotación económica para o funcionamento dos grupos municipais.


E darase conta dos decretos da alcaldía realativos ao nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local, das tenencias de alcaldía e das delegacións por áreas e servizos e delegacións especiais.

No hay comentarios:

Publicar un comentario