28 jul. 2017

QUIROGA, RIBAS DE SIL E FOLGOSO DO COUREL, TERÁN UN NOVO OBRADOIRO DE EMPREGO

        O concello de Quiroga, xunto con Ribas de Sil e Folgoso de Courel, contará cun novo obradoiro de emprego que financiará a Consellería de Economía, Emprego e Industria, xunto con outros tres  obradoiros da zona Sur Lucense. O Goberno galego vén de resolver a convocatoria do presente ano pola que se permitirá   a   contratación   de   70   persoas   desempregadas   entre   alumnado, persoal administrativo,  monitores e persoal de dirección. Ao desenvolvemento destas   iniciativas   destinaranse   algo   máis   de   840.000   de   euros,   un investimento que supera o do ano anterior (nun 24%).
Jose Manuel Balseiro, delegado territorial da Xunta, explicou que os obradoiros de emprego presentan nesta ocasión varias novidades, entre as que destaca a ampliación da duración dosprogramas xerais de 6 a 9 meses. Os beneficiarios deste programa, que a Xunta leva a cabo en coordinación cos concellos lucenses, recibirán formación e un contrato de traballo, ademais dun certificado de profesionalidade con validez en todo o territorio español.
Os obradoiros céntranse na realización de obras ou prestación de servizos de interese xeral e social e nacen coa finalidade de posibilitar un traballo que, xunto coa formación profesional para o emprego, procure a cualificación profesional dos beneficiarios e favoreza a súa posterior inserción laboral.
Balseiro explicou tamén que unha vez resolta a convocatoria, agora procederase á selección dos alumnos e alumnas a través das oficinas de emprego. Estímase que os obradoiros comecen no mes de setembro. Ao   longo   deste   proceso   de  selección   terán   preferencia,   en   xeral,   as   persoas beneficiarias da Renda de Integración Social de Galicia (Risga); mulleres; vítimas da violencia de xénero; menores  de 30 anos; traballadores que  esgotaran as prestacións ou subsidios por desemprego; parados de longa duración; maiores de45 anos; persoas sen titulación universitaria ou de FP de grao superior; e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.
En resume –destacou Balseiro- as persoas desempregadas que participen nestes obradoiros adquirirán novos coñecementos teóricos e prácticos na especialidade profesional da que se trate e mellorarán o seu currículo ao realizar un traballo que, ademais, será remunerado”. Primouse   tamén   os   proxectos   vinculados   coa   Industria   4.0   e   cos   sectores estratéxicos e de alto potencial da Axenda Galicia-Industria 4.0, así como aqueles que presentaban unha   relación   co   tecido   empresarial   do   territorio.   Deuse, ademais, prioridade ás localidades menos poboadas de Galicia para responder así a unha das medidas principais do Plan de formación e emprendemento no rural da Xunta.

Os proxectos seleccionados nesta última convocatoria foron os presentados por Carballedo compartido con Chantada; polo concello de Quiroga compartido con Folgoso do Courel e Ribas do Sil;  e  finalmente, no ámbito dos especialmente dirixidos a menores de 30 anos que se engloban dentro da iniciativa do sistema Nacional   de   Garantía   Xuvenil-   os   beneficiarios   foron   os   concellos   de   Pantón, compartido con O Saviñao e Sober, e o que impulsou o municipio de Monforte.

No hay comentarios:

Publicar un comentario