24 jun. 2011

NOMÉANSE OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS EN ÓRGANOS COLEXIADOS

A Corporación Municipal celebrou onte a primeira sesión extraordinaria do pleno tras a toma de posesión da nova corporación.

Nesta sesión deuse conta das persoas que exercerán como portavoces de cada un dos grupos políticos: Julio Álvarez exercerá de portavoz do PP, Ángel Rodríguez do BNG e José Luis Del Pont do PSOE.

Coa abstención da oposición creáronse as Comisións Informativas que estarán compostas polo alcalde como presidente, por tres concelleiros do PP, por un concelleiro do BNG e outro do PSOE.

Nomeáronse os representantes en órganos colexiados externos: no consello escolar do IES estará Ana Núñez; no consello escolar do CEIP e no Consorcio de Igualdade e Benestar-Escola Infantil de Quiroga, Loli Sánchez; no Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, José Luis Rivera; no grupo de Desenvolvemento Rural Río Lor e no Pacto Territorial de Emprego de Lemos, José Enríquez; e na Cruz Vermella, Julio Álvarez.

Fixouse, cos votos en contra da oposición, a periodicidade das sesións ordinarias do Pleno da Corporación, que terán lugar cada dous meses o último xoves do mes á unha do mediodía.

O punto máis debatido da sesión foi a aprobación da dedicación parcial da concelleira de xuventude, Rosa María Arza Rodríguez.

Finalmente aprobáronse os decretos da alcaldía relativos aos membros da Xunta de Goberno, ás delegacións por áreas e servizos e ás delegacións especiais. Así, nomeáronse como membros da Xunta de Goberno local a tres concelleiros: Ana María Núñez García, José Enríquez Álvarez e José Ángel Rodríguez Raposo. Así mesmo tamén se designaron tres tenentes de alcalde: a primeira tenente de alcalde é Ana María Núñez García, o segundo José Enríquez Álvarez e o terceiro José Ángel Rodríguez Raposo.

En canto ás delegacións quedaron do seguinte xeito:
Deportes e piscinas, no concelleiro José Enríquez Álvarez
Atención ao cidadán, no concelleiro José Ángel Rodríguez Raposo
Cultura, na concelleira María Dolores Sánchez Durán
Medio Rural, no concelleiro Manuel Mondelo Rodríguez
Educación, Benestar e Igualdade, na concelleira Ana María Núñez García
Turismo e Eventos, no concelleiro José Luís Rivera Castro
Xuventude, na concelleira Rosa Mª Arza Rodríguez

No hay comentarios:

Publicar un comentario