3 nov. 2014

A OFICINA DE XUVENTUDE ORGANIZA O X CERTAME DE RELATO CURTO

A oficina de xuventude organíza o X Certame de Relato Curto, de tema libre, e no que poden participar todas as persoas co desexen con tantos relatos curtos como queiran.

 Os relatos poden estar escritos en castelán ou en galego cunha extensión máxima de vinte folios e mínima de dous, mecanografados ou a ordenador por unha sóa cara, por duplicado e sen firma.

 Os datos do autor/a, dirección e teléfono presentaránse dentro dun sobre pechado. No exteriror figurará o título do relato e a categoría na que participa, xuvenil ou adultos dependendo de se o autor ten menos de 18 anos ou máis.
 Os traballos pódense enviar por correo ou entregalos persoalmente na Casa de Cultura de Quiroga ou na Oficina de Información Xuvenil, antes do 5 de decembro de 2014.

 Premiaranse os tres mellores relatos de cada categoría. Os premios consistirá,  para o primeiro nun e-book, o segundo unha obra de relatos e o terceiro premio unha placa conmemorativa.

O fallo do xurado será inapelable. Comunicaráselles ós gañadores a data fixada polo Concello para a entrega dos premios.O concello reservase o dereito a deixar o certame deserto.


No hay comentarios:

Publicar un comentario